De vrienden van de Heilige Pauluskerk Schiebroek zetten zich in voor het behoud van de kerk.

Op 23 november 2018 is Pastoor N.J.P. Blaauwhof overleden.
Klik hier voor de rouwkaart als pdf.

rouwkaart-pastoor-blaauwhof

Eritrese gemeenschap

Door de terugloop van het kerkbezoek zijn er in Rotterdam, Hillegersberg en Schiebroek, vier R.K. kerken samengevoegd. Inmiddels  zijn voor de R.K. vieringen twee kerken hiervan gesloten, waaronder de  H. Pauluskerk.

Pastoor N.J.P. Blaauwhof was ruim 30 jaar de pastoor van deze kerk .

Na sluiting voor de R.K. erediensten heeft deze pastoor in overleg met de eigenaar en instemming met het Bisdom Rotterdam het mogelijk gemaakt dat de H. Pauluskerk in gebruik werd genomen door de Eritrese Orthodoxe Tewahdo  Kerkgemeenschap (EOK)

De Eritrese  gemeenschap bestaat uit van oorsprong vluchtelingen, een allochtonen gemeenschap woonachtig voornamelijk in Rotterdam en omgeving. Het aantal praktiserende kerkleden bestaat uit circa 800 gelovigen.

Een hoogtepunt is het jaarlijks Maria- en Paasfeest, vanuit omringende landen komen de Eritrese gelovigen naar de H. Pauluskerk om gezamenlijk hun religie te beleven.

Kerkgebouw

De H. Pauluskerk heeft in Schiebroek een beeldbepalend karakter, deze kerk is als enige kerk in heel Nederland in de tweede wereldoorlog gebouwd.  In 1942 ingezegend en voor de erediensten in gebruik genomen. De Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud beoordeelt de kerk als monumentwaardig.

De voormalige H. Pauluskerk aan de Larikslaan 184 in Rotterdam-Schiebroek.Kerk

De kerk heeft een fraaie architectuur , bestaat uit een solide gemetseld gebouw  met pastorie het geheel staat op eigen grond circa 2500m2.

De kerk is in een later stadium voorzien van gebrandschilderde ramen naar ontwerp van de kunstenaar Pieter Wiegersma.

Over “ De Ramen van Schiebroek “ is een zeer fraai boek uitgebracht met foto’s en de betekenis van de afbeeldingen op de glas en loodramen.

De ramen

 

 

 

 

 

Stichting N.J.P. Blaauwhof pr.

Deze stichting is opgericht voor het behoud van het kerkgebouw met zijn cultuurhistorische ramen.

Het bewerkstelligen dat de EOK haar thuisplaats vindt in de H. Pauluskerk .

Het ondersteunen van de EOK in financieel en ieder ander opzicht.

De stichting heeft de ANBI status. Zij is dus een Algemeen Nut beogende Instelling. De stichting faciliteert acties ter ondersteuning van de doelstellingen en doet aan fondsenwerving.